Przystanek:
 Łokietka I
Kierunek:
Dworzec autobusowy
Dni robocze