Przystanek:
 Strefa III
Kierunek:
Kawon
Dni robocze